Tedarik Zincirinde çeviklik, sürat ve rekabetçiliği sağlamak tüm işletmeler için zorlayıcıdır. Bu hedeflere ulaşmak, risk etkilerini, değer zinciri içerisindeki tüm ilişkileri ve en önemlisi entegre tedarik zincirinin nasıl işlediğini bütünsel olarak anlamayı gerektirir. Tedarik zincirinde eşgüdümlü bir ekosistem yaratabilmek için de strateji, süreçler, organizasyonel yetenekler, teknolojik altyapı ve risk yönetim planlarının her birinin uyumlu ve hizalanmış olmaları gerekir. Özetle, iyi yönetilen tedarik zinciri operasyonları kusursuz yönetilen orkestralara benzerler.

 

TrueNord’un tedarik zinciri yönetimi uzmanlığı, sürece  yönelik düşünmeyi benimser ve toplam değer zincirine odaklanır. Danışmanlarımız, en temelde işletmenin maksimum hizmet seviyesini en düşük maliyetle karşılaması gerektiğini bilir, bununla birlikte çelişen hedeflerin ve değer zincirindeki aktörlerin eşçalışma konusundaki eksikliklerinin temel hedeflere ulaşmada engel teşkil ettiğinin de farkındadır.

 

TrueNord olarak, özgün yaklaşımları ve Entegre Tedarik Zinciri çözümlerini, şirket operasyonlarını sadece müşterilerle ve tedarikçiklerle değil aynı zamanda pazarlama, satış, bilgi işlem ve finans gibi iç fonksiyonları ile de entegre ederek kullanırız. TrueNord’ un uzmanlığı, Entegre Tedarik Zinciri süresince gerçekleşen en küçük geliştirmenin bile karlılıkta ve pazar payında sıkça yüksek kümülatif etkiye sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

 

Danışmanlarımız, müşterilerimize yıllar içinde değeri en yüksek seviyeye çıkarmaları ve rekabetçi, müşteri odaklı çevik tedarik sistemleri oluşturmaları konusunda yardımcı oldular. Siz de, tecrübelerimizin işletmenizde performans sonuçlarını nasıl etkileyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle temasa geçin.

 

....

 • Uzun Tedarik Zinciri Tepki Süresi

 • Envanter Doğruluğu

 • BOM Doğruluğu

 • SKU fazlalığı ve Kompleksite Yönetimi

 • Ürün Sonlandırma

 • Lojistik Optimizasyonu

 • Belirsiz Tedarik Zinciri Parametreleri

 • Yetersiz İç Lojistik, Rota ve Yerleşim Planı

 • Düşük Ürün Bulunurluğu

 • Yüksek Hizmet Maliyeti

 • Eksik Ürün

 • Düşük Envanter Çevrimi

 • Eksik Malzeme

 • Geç Teslimat

 • S&OP Süreci Yokluğu

 • Zayıf İletişim ve Eş Çalışma

 • Plansız Üretim Duruşları

 • Hareketsiz Envanter

 • Kalite Uygunsuzlukları

 • Plansız Ek Maliyetler

 • Hızlı Taşıma ve Satın Alma

 • Yetersiz Tedarikçi Kalitesi

 • Yetersiz Tedarikçi İş Birliği 

 • Düşük Tedarikçi İlişki Yönetimi

 • Yüksek PPV (Satın Alma Fiyat Varyansı)

 • Stratejik Satın Alma

 • Tedarikçi Performans Yönetimi

 • Tedarik Ağı Optimizasyonu

 • Kapasite Planlama

 • Yüksek Elleçleme

 • MRP Etkinliği

 • Sipariş Talep Yönetimi ve Üretim Planlama

Kendini kanıtlamış araçlarımız, derin bilgi ve uygulama uzmanlığımız ile entegre tedarik zinciri sorunlarınızı çözmenize destek oluyoruz.

Satış ve Operasyon Planlama

Kaba Kapasite Planlama

Donmuş Plan

İtme - Çekme

Envanter Optimizasyonu

PFEP

Döngüsel Sayım

Tedarik Zinciri Modelleme ve Simulasyonu

Stratejik Satın Alma 

Tedarikçi Puanlama

Toplam Sahip Olma Modeli

Maliyet Modellemesi

Yönetim PDCA

İş Süreci Mühendisliği

RACI

Kontrol Alanı

Hizmetlerimiz