Operasyon ve

Verimlilik

Problemleriniz

Araçlarımız

TrueNord’un imalat sanayiindeki tecrübesi, operasyon verimliliği konusunda en yüksek performans gösteren işletmelerle ortalama performans gösterenler arasındaki performans farkının %30 olabileceğini göstermektedir. Bu fark sektöre göre değişkenlik göstermekle birlikte, verimli ve üretken işletmeler, diğerlerine göre daha düşük ürün maliyeti ve daha yüksek ürün bulunurluk seviyelerini yakalamaktadır. Operasyonlarında yüksek verimliliği yakalayan işletmeler her durumda satılan ürün başına daha yüksek kar elde edip, müşteri talebini daha yüksek oranda karşılayabilmektedir. Dolayısıyla yüksek verimli operasyona sahip olmak herhangi bir işletmenin iki temel hedefini desteklemektedir;

 • Daha fazla kar elde etmek 

 • Müşteriyi memnun etmek

Operasyonel verimlilik ve mükemmellik işletmelere temel faydaları sağlamakla birlikte, potansiyel faydaları ortaya koymak ideal uygulama stratejisinden daha kolaydır. Birçok işletme operasyonel verimlilik ve mükemmellik çalışmalarında, yetersiz uygulama yaklaşımı nedeniyle başarısız olmaktadır. İşletme yönetimleri doğru işleri yapmaya niyetlenmekte, ancak her zaman işleri doğru yöntemlerle yapmayarak başarısız olmaktadırlar. Başarısızlığın etkisi, tepe yönetime güvenin azalması ve hatta daha vahimi çalışan bağlılığının azalması olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Başarılı inisiyatifler operasyonel mükemmellik alanındaki bilgiyi, güçlü bir davranışsal değişim planı ve proje yönetim disipliniyle birleştirirler. İşletmenin hedeflediği iyileştirmeler hangi alanda olursa olsun; ekipman etkinliğinin arttırılması, kalite iyileştirmeleri, çalışan etkinliğinin arttırılması, ürün/hizmet kalite uygunsuzlukların azaltılması ve ilk seferde doğru iş oranının arttırılması, stok seviyesinde azalma, üretken bakım yoluyla ekipman çalışma zamanında artış, söz konusu hedeflerin önceliklendirilmesi ve kendini kanıtlamış bir uygulama stratejisi ve yaklaşımın takip edilmesi çok kritiktir.

TrueNord pek çok müşterisinin üretkenlik ve performans iyileştirme alanında atılım yapmasını sağlamıştır. Danışmanlarımız teknik bilginin yanı sıra, davranışsal değişimi sağlamak için gerekli altyapı ve tecrübeye sahiptir. İşletmenizde operasyonel üretkenlik ve mükemmellik vizyonunuzu stratejik olarak şekillendirmenize ve başarılı bir şekilde uygulamanıza nasıl yardım edebileceğimizi öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 

....

 • Hacme Oranla Birim Maliyetlerde Hızlı Artış

 • Yüksek İş Yapma Süresi

 • Yüksek Ara Stok

 • Yüksek Bitiş Ürün Stoğu

 • Süreç Optimizasyonu

 • Süreç Darboğazları

 • Yüksek Devamsızlık

 • Düşük Müşteri Memnuniyeti

 • Düşük Zamanında Sevkiyat Performansı

 • Düşük Çalışan Başına Çıktı Miktarı 

 • Düşük Ürün Bulunurluğu

 • Yüksek Üretim Duruşları

 • Sık Makine Duruşları

 • Eksik Malzeme Kaynaklı Duruşlar ve Kayıplar

 • Yüksek Üretim Tamamlanma Süresi

 • Yüksek Üretim Maliyetleri

 • Yüksek Oranda Kayıplı İş Kazaları

 • Kapasite ve Yatırım Planlama

 • Lay-out Planlama

 • Zayıf İş Yeri Ergonomisi

 • Verimsiz Operasyon

 • Düşük OEE

 • Yetersiz Kalite

 • Yüksek Fire Oranları

Kendini kanıtlamış araçlarımız, derin bilgi ve uygulama uzmanlığımız ile operasyonel sorunlarınızı çözmenize ve verimliliğinizi arttırmanıza destek oluyoruz.

Saha

Yönetimi

5S ve 

Görsel Fabrika

Tek Parça Akışı

Seviyelendirme ve Sıralama

Hızlı Tip Dönme

SMED

TPM

Yalın Yönetim

Kanban &

Milkrun

Layout

Optimizasyonu

Metod ve Hat Dengeleme

Problem

Çözme

6 Sigma

Yönetim PDCA

Süreç

Haritalama

RACI

Kontrol Alanı

Hizmetlerimiz