İşimiz

Strateji ve Uygulama

İşletme Dönüşümü

Süreç Tasarımı

Süreç Optimizasyonu

Performans İyileştirme

İş Zekası ve Analitiği

Odağımız

Karlılık

Operasyonel Verimlilik

Organizasyonel Etkinlik

Metodolojimiz

Değerlendirme ve Tanı

Ortak Tasarım

Değişim Yönetimi

Yönetim Sistemi - PDCA

Operasyonel Mükemmellik

Bir Bakışta

TrueNord

TrueNord'u eşsiz kılan şey nedir?

Vizyonumuz

"Operasyonel verimliliği, organizasyonel etkinliği ve karlılığı arttırmayı hedefleyen, dünyada önde giden müşterilerin tercih edilen çözüm sağlayıcısı ve ortağı olmak.”

Müşterilerimiz

Karlılığı arttırmaya,

İsrafı azaltmaya,

Maliyet zorluklarının üstesinden gelmeye,

İşletmeyi büyütmeye veya hızlı büyümeyi yönetmeye,

Çalışan katılımını ve müşteri memnuniyetini arttırmaya ihtiyaç duyan, imalat veya hizmet endüstrilerindeki şirketlerdir.

SHARP Prensiplerimiz

  • Sadece ve sadece bilime, veriye ve gerçeğe bağlı bilgi paylaşır ve üretiriz

  • Taahhütlerimizi yerine getirir ve müşterilerimizin beklentilerini aşarız

  • Değişime uyum sağlar ve değişimin kaçınılmaz olduğunu kabul ederiz

  • İçinde bulunduğumuz iş ekosistemine saygı gösteririz

  • Müşterilerimiz ve kendimiz için sürdürülebilir değer ve sonuçlar üretiriz

Çalışanlarımız

Global deneyimli C seviye danışmanlar

Endüstriyel deneyim genişliğine ve teknik bilgi derinliğine sahip

Pek çok endüstride bulunmuş

Farklı iş kültürlerine ve çevrelerine son derece uyum sağlayabilen uzmanlar