Yeni Ürün

Geliştirme ve

Ar-Ge Yönetimi

Problemleriniz

Araçlarımız

Araştırma gösteriyor ki yeni ürünlerinin (ambalajlı tüketim ürünlerinin) %80’den fazlasının piyasaya sürümü, girişinden itibaren 24 ay içinde başarısızlığa uğramaktadır. Benzer şekilde, piyasaya sürülen çok sayıda dayanıklı mal piyasaya girişinden 24 ay sonra bile eksi getiriye yol açmaktadır.

 

 

TrueNord’un deneyimi,  "Yeni Ürün Geliştirme" nin bir ürünü geliştirmek ile ilgili olmadığını, sağlam bir iş modelini geliştirme ve uygulama ile ilgili olduğunu doğrulamaktadır. Sağlam AR&GE ya da üretim mühendisliği yeteneklerine başvurmanın yanı sıra, Yeni Ürün Geliştirmedeki başarı, başabaş etki yapan tüm parametrelerin üstünde durmayı gerektirmektedir. Hedef hacim ve fiyatlandırma, geliştirme maliyeti, üretim, dağıtım ve satış sonrası maliyetler, rekabetin çok olduğu ortamlarda bütün yönleriyle yönetilmek zorundadır. Bu yetkinliği inşa etmek, ürünleri geliştiren yetkili merkez ile organizasyonun geri kalanı arasındaki açıklıkların azaltılmasını gerekli kılmaktadır.   

 

Yıllar geçtikçe, TrueNord başarılı "Yeni Ürün Geliştirme" ve ürün tanıtım deneyimlerine dair en iyi bileşenleri beraberinde getiren bütünsel bir yaklaşım geliştirmiştir. Danışmanlarımız, AR&GE ve üretim mühendisliği alanlarında önemli ilerlemeler ortaya koymuşlar ve geliştirmişlerdir; yalın AR&GE ve üretim geliştirme değişimlerinde bilgi birikimi elde etmişlerdir. CPG (ambalajlı tüketim ürünleri), savunma, otomotiv ve dayanıklı mallar sanayilerinde, yeni ürün geliştirme ve AR&GE değişimleri ile olan performans gelişimine dair sağlayabileceğimiz içgörüler hakkında bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Kendini kanıtlamış araçlarımız, derin bilgi ve uygulama uzmanlığımız ile Yeni Ürün Yönetimi ve Ar-Ge sorunlarınızı çözmenize ve verimliliğinizi arttırmanıza destek oluyoruz.

Design for X

İnovasyon Yönetim Stratejisi

Teknoloji Yol Haritası Geliştirme

Smart Planlama ve Program Yönetimi

M-PDCA

Isı Haritası

Kalite Fonksiyon Yayılımı

Değer

Mühendisliği

TRIZ

DFMEA

Risk

Değerlendirme

Ürün Hayat Döngüsü Yönetimi

Hizmetlerimiz

 
  • Uzun Pazara Giriş Süresi

  • Ürün Geliştirme Takviminin Uzaması

  • Geliştirme Maliyet Bütçelerinin Aşılması

  • Başarısız Ürün Tanıtımları

  • Zarar Ettiren Ürünler

  • Yüksek Geliştirme Maliyetleri

  • Yükse Garanti Maliyetleri

  • İşletmenin Geri Kalanından Bağımsız Yürüyen Mühendislik Planlamaları