İş Zekası ve Analitik

Problemleriniz

Dünyadaki verilerin %90’dan fazlası 2014’ten bu yana oluşturulmuştur. Verilerin aşağı yukarı %95’i elektronik ortamda oluşmaktadır. Bugün, “Büyük Veri”deki gizli değeri ortaya çıkarmak ise birçok organizasyon için en büyük önceliklerden biridir, buna rağmen sadece az sayıda firma fırsatlardan gerçekten faydalanabilmektedir. 

 

Karar verme sürecinin bir parçası olarak veri analizi, 20 yıl önce ortaya çıkan “Büyük Veri” teriminden önce bile son derece önemli bir yetenek olarak dikkate alınmıştır. Veri ve veri analizi, müşteri merkezli olmanın ve rekabet edebilirliğin peşine düşenler için stratejik olmuştur.Aslında hizmet endüstrileri,müşteri davranışlarını yorumlamak, fiyatlandırmayı ve kapasiteyi yönetmek için uzun zamandır veri işleme ile ilgilenmektedir.  Bunlara ek olarak imalat işletmeleri de, Satış ve Operasyon Planlama gibi stratejik alanlarda rasyonel karar almayı desteklemek için istihbarat ve analiz yetenekleri kullanmaktadırlar.

 

Danışmanlarımız, imalat ve hizmet endüstrilerindeki müşterilerimize, verilerini yapılandırmada ve  gizli fırsatları ve riskleri ortaya çıkarmada yardımcı olmaktadır. TrueNord’un özellikle finans, telekom ve imalat endüstrilerine dair veri analizindeki yetenekleri hakkında bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Biz, veri analizi çözümlerini nasıl planlayacağımız hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyacağız. 

Hizmetlerimiz

 
 • Rasyonel Karar Verme

 • Kestirimci İş Modelleme ve Simülasyon

 • Süreç Optimizasyonu

 • Operasyonel Çeviklik

 • Pazarlama Stratejisi

 • Müşteri Segmentasyonu

 • Dinamik Fiyatlama

 • Hizmet Sunma Maliyet Optimizasyonu

 • Envanter ve Taşıma Optimizasyonu

 • Kapasite Yönetimi

 • Tahmin Doğruluğu

 • Satış ve Operasyon Planlama

 • Üretim Planlama

 • İşletme Performans Yönetimi